Article

Inteko zihurikiye muri Amisom zarakoze birashimwa

 Uwurongoye inteko z’ishirahamwe  ry’Ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Somaliya Amisom yaratunganije ikiganiro ku banditsi n’abamenyeshamakuru mu kwezi kwa nyakanga i Bujumbura.

Liyetena Jenerali Ntigurirwa Silasi yamenyesheje ko inteko za Amisom zamaze gufata ibisagara icumi na bitanu mu bitero vyakozwe ku barwanyi  b’intagondwa  z’abashababu barwanya Leta ya Somaliya.Hisunzwe ingingo ya 2124 y’ishirahamwe mpuzamakungu ONU  yemerera inteko za Amisom kugira ibitero ku barwanyi b’abashababu. Ibisagara bitari bike  bikaba  vyaratswe abo barwanyi.Uhereye mu kwezi kwa ntwarante uno mwaka,  inteko za Amisom zaragize igitero bitiriye « inkona » aho baciye bigarurira ibisagara icumi bikomeye vyagenzurwa n’abashababu. Igitero kigira kabiri citiriwe « ibahari indiyano »carateguwe  congera kirakorwa kuva mu kwezi kwa myandagaro uno mwaka kikaba kizomara amezi atatu.

 

Ibisagara birenga bitanu bikaba bimaze kwakwa abarwanyi b’abashababu  muri iki gihe bikaba bigenzurwa n’inteko za Amisom.Muri vyo ibisagara bibiri bikomeye bikaba vyafashwe n’ingabo z’Uburundi.Ku mategeko bari bahawe ajanye n’igitero citiriwe ibahari indiyano ,abasirikare b’abarundi bakaba bashigaje gufata igisagara kimwe gusa. Intumbero nyamukuru y’ico gitero akaba ari ukubohoza ibisagara bisigaye mu minwe y’abarwanyi b’abashababu.Ivyo bikazotuma hazibirwa imihora yose yakoreshwa n’abo barwanyi ishika kw’ibahari indiyano. Ivyo bikazotuma badashobora gusubira kuronka ibirwanisho n’amasasu eka mbere no kwinjiza abarwanyi bashasha b’abanyamahanga bakoresha ibahari indiyano nk’uko uwurongoye inteko za Amisom yabishikirije. Ku bwiwe ngo igihugu cose ca Somaliya kizoba kigenzurwa cose n’abasirikare ba Somaliya bari kumwe n’inteko za Amisom.Liyetena Jenerali Ntigurirwa Silasi amenyesha ko ibikorwa vyakozwe bishimishije cane kuko Somaliya iri mu mahoro ku bice mirongo irindwi na bitanu kw’ijana.Ivyo bikaba vyatumye Leta ya Somaliya ishobora gukorera mu gice kinini c’igihugu.Ku vyerekeye ikibazo kijanye n’agahembo k’inteko za Amisom kaboneka gatevye bigatuma abo basirikare badakora akazi batekanye ,Liyetena jenerali Nitigurirwa Silasi yamenyesheje ko bazotangura kubaha amafaranga yabo yose kuva mu kwezi kwa nyakanga uno mwaka.

 

 

                                                                                                                      Capt.  Nininahazwe, JMV.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi